Monday, 3 October 2016

Đình chỉ hoạt động Trung tâm Đăng kiểm 81-03D Gia Lai

Đây là trung tâm đầu tiên bị ngừng hoạt động có thời hạn theo Nghị định 63 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực từ 1/7/2016 nêu rõ, đơn vị đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động nếu trong vòng 12 tháng có từ 3 lượt đăng kiểm viên trở lên vi phạm sẽ bị đình chỉ công tác.

Lý do mà Cục đăng kiểm đình chỉ hoạt động của Trung tâm này là từ đầu năm đến nay đã có 4 đăng kiểm viên thuộc đơn vị bị đình chỉ công tác do vi phạm quy trình kiểm định phương tiện. Trước đó, vào tháng 8/2016 đã có 2 đăng kiểm viên bị đình chỉ công tác trong vòng một tháng. Ngay sau đó lại có thêm 2 đăng kiểm viên khác vi phạm quy trình tương tự.

Sau khi hết thời hạn đình chỉ, Trung tâm 81-03D phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động và phải có sự chấp thuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đồng thời chấn chỉnh lại hoạt động của đơn vị, nhằm tránh những sai sót trong quá trình đăng kiểm phương tiện

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

0 comments:

Post a Comment