Monday, 7 April 2014

Dịch vụ tư vấn hợp nhất doanh nghiệp

hop-nhat-doanh-nghiep
Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Công ty tư vấn Việt Luật cung cấp  dịch vụ tư vấn hợp nhất doanh nghiệp với thủ tục nhanh gọn nhất và chi phí ưu đãi nhất.
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất doanh nghiệp:
Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn:
Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;
Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;
Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;
Tư vấn phương án sử dụng lao động;
Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;
Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;
Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;
Các nội dung khác có liên quan.
2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:
Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất;
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
Danh sách thành viên/cổ đông;
Điều lệ công ty;
Các tài liệu cần thiết khác.
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của DN cùng nhân viên Công ty tư vấn Việt Luật ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của DN cùng nhân viên Công ty tư vấn Việt Luật để ký nhận Dấu);
Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty.
4 . Chi phí 
Quý khách hàng liên hệ để thương thảo về giá và chi phí dịch vụ
Bảng giá dịch vụ tại Việt Luật :
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp

tu-van-tach-doanh-nghiep
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Chúng tôi xin trao đổi sơ bộ về dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp như sau:
1. Điều kiện tách Công ty:
Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
2. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:
- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách công ty với nội dung như trên.
Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.
 3. Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp:
- Phương án tách Công ty, trong đó thể hiện: Số lượng công ty được tách; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.
- Thông tin của các công ty được tách: Tên Công ty, trụ sở, ngành nghề kinh doanh,  đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong mỗi công ty...;
- Đăng ký kinh doanh gốc của công ty bị tách;
- CMND hoặc hộ chiếu có chứng thực của chính quyền địa phương của tất cả các sáng lập viên của những công ty được tách;
Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới các luật sư của tư vấn Việt Luật để biết rõ về quy trình cũng như chi phí dịch vụ tại Việt Luật.
Bảng giá dịch vụ tại Việt Luật :
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Friday, 4 April 2014

Thủ tục thay đổi vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân

doanh-nghiep-tu-nhan
Do doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp lên việc điều chỉnh mức vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Nhà nước quy định thủ tục thuận lợi, dễ dàng hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Dịch vụ tư vấn thay đổi vốn đầu tư tại Việt Luật
1. Căn cứ pháp lý:
Điều 142 Luật Doanh nghiệp;
Điều 39 – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ.
2. Tư vấn của Luật Bách Việt về việc điều chỉnh vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp:
Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến chế độ chịu trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và mức điều chỉnh vốn của chủ doanh nghiệp.
Tư vấn về các thức, hình thức điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng, giảm vốn đầu tư;
Tư vấn các vấn đề về thuế (thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp …) liên quan đến việc tăng vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp.
3. Bộ hồ sơ thay đổi:
Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Tiến hành các thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.
Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Mọi vấn đề vướng mắc quý khách hàng liên hệ ngay với luật sư chúng tôi để được tư vấn rõ nét về quy trình cũng như chi phí dịch vụ tại Việt Luật
Quý khách hàng tham khảo bảng giá tại Việt Luật như sau :
bang-gia
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Thursday, 3 April 2014

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

cong-ty-tnhh
Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình cho một cá nhân hoặc một tổ chức. Trong trường hợp này người nhận chuyển nhượng phải thay đổi chủ sở hữu công ty.
Dịch vụ tư vấn thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên của Việt Luật.
1. Hồ sơ gồm :
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;
Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
2. Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo đại diện uỷ quyền:
Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.
Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Cam kết của chúng tôi sau khi thay đổi doanh nghiệp:
Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.
Cung cấp Văn bản pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.
Mọi thông tin tư vấn hay vướng mắc quý khách hàng liên hệ trực tiếp với luật sư của Việt Luật để được tư vấn rõ nét về chi phí cũng như quy trình dịch vụ.
Bảng giá dịch vụ :
bang-gia
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

thay-doi-co-dong
Công ty tư vấn Việt Luật tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty Cổ phần, đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để thay đổi cổ đông sáng lập công ty cùng tỷ lệ vốn góp của cổ đông công ty cổ phần.

1. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp:
 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng;
c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

2. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp:
 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân không thực hiện cam kết góp vốn và phần vốn chưa góp của cổ đông đó;
c) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cá nhân là người nhận góp bù và phần vốn góp sau khi góp bù;
d) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Bảng giá các gọi dịch vụ tại Việt Luật :
bang-gia
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 
Dịch vụ liên quan tại Việt Luật :

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

chuyen-nguoi-dai-dien-doanh-nghiep
Công ty tư vấn Việt Luật tư vấn các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như: Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp; Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp...

1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Giấy ủy quyền;
- Các giấy tờ khác có liên quan.

2. Việt Luật thực hiện nội dung dịch vụ

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Tiến hành điều chỉnh thông tin về người đại diện tại cơ quan thuế.

3. Cam kết dịch vụ sau thay đổi :

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với luật sư Việt Luật để có tư vấn rõ nét về chi phí cũng như quy trình dịch vụ  của chúng tôi.
Bảng giá dịch vụ :
bang-gia
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Thành lập doanh nghiệp trọn gói quận Hoàng Mai

thanh-lap-doanh-nghiep-hoang-mai
Bạn đang tìm dịch vụ tốt ? với chi phí thấp nhất? Việt Luật giới thiệu dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hoàng Mai như sau :
1 . Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Chọn hình thức thành lập công ty phù hợp: Công ty vốn nước ngoài, công ty TNHH , Công ty cổ phần , các loại hình công ty ….
 • Đặt tên doanh nghiệp theo đúng quy tắc không trùng lặp hoàn toàn với các Công ty khác ( Tra cứu thông tin công ty).
 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ & vốn pháp định.
 • Thành viên sáng lập.
 • Quy định về thuế.
2 . Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
hot
Chỉ cần bảo sao CMND hoặc hộ chiếu của thành viên tham gia
ho-so-thanh-lap-cong-ty
3 . Chi phí thành lập công ty
Chi phí : 1.500.000 VNĐ
Bảng báo giá gói dịch vụ tại Việt Luật
bang-gia

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Thành lập doanh nghiệp trọn gói quận Long Biên

thanh-lap-doanh-nghiep-quan-long-bien
Với đội ngũ luật sư có kỹ năng làm việc lâu năm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội . Công ty tư vấn Việt Luật giới thiệu gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại quận Long Biên với thủ tục nhanh nhất .
1 . Tư vấn thành lập doanh nghiệp

 • Chọn mô hình thành lập công ty phù hợp: Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, DNTN, Công ty Liên Doanh, Công ty vốn nước ngoài….
 • Đặt tên Công ty theo đúng quy tắc không trùng lặp hoàn toàn với các Công ty khác ( Tra cứu thông tin công ty).
 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ & vốn pháp định.
 • Thành viên sáng lập.
 • Quy định về thuế.
2 . Hồ sơ thành lập công ty 
hot
Chỉ cần CMND hoặc hộ chiếu của thành viên góp vốn
ho-so-thanh-lap-cong-ty
3 . Chi phí thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Long Biên
Giá trọn gói : 1.500.000 VNĐ
Bảng Giá :
bang-gia
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Thành lập doanh nghiệp trọn gói quân Thanh Xuân

thanh-lap-doanh-nghiep-quan-thanh-xuan
Công ty tư vấn Việt Luật giới thiệu gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại quận thanh xuân  như sau :
1 . Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập;
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
Tư vấn nội dung và soạn thảo Điều lệ công ty;
Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
Giấy ủy quyền;
Các giấy tờ khác có liên quan.

2. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng loại hình Công ty:

Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức của công ty;
Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;
Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

3 . Đại diện thực hiện các thủ tục:

Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu);
Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp.
Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

4 . Chi Phí trọn gói 
Chi Phí : 1.500.000 VNĐ
Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm lâu năm và đấy nhiệt huyết trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp , Việt Luật mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất và mức chi phí thấp nhất .
Bảng giá dịch vụ tại Việt Luật :
bang-gia
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Thành lập doanh nghiệp trọn gói quận Cầu Giấy

thanh-lap-doanh-nghiep-quan-cau-giay
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Tư vấn Việt Luật từ nhiều năm đã đặt được sự tín nhiệm nhất định từ khách hàng. Mọi thủ tục xin giấy phép thành lập công ty - doanh nghiệp được đội ngũ luật sư đại diện diện quý khách hàng tư vấn và làm thủ tục cho đến khi ra kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Việt Luật cung cấp gói thành lập doanh nghiệp trọn gói quận Cầu Giấy :
1 . Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Quý khách hàng chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
ho-so-thanh-lap-cong-ty
2 . Chi phí thành lập doanh nghiệp
Chi phí : 1.500.000 VNĐ
3 . Quy trình thành lập doanh nghiệp tại Việt Luật
a . Tư vấn
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
 • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức của công ty;
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
b . Thủ tục

 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu);
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp
Quý khách hàng tham khảo thêm gói dịch vụ tại Việt Luật :
bang-gia
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc. 

Thành lập doanh nghiệp trọn gói quận Đống Đa

thanh-lap-doanh-nghiep-dong-da
Công ty tư vấn Việt Luật hướng dẫn quý khách hàng sử dụng gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói quận Đống Đa như sau :
1 . Hồ sơ đăng ký kinh doanh 

 • Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn nội dung và soạn thảo Điều lệ công ty;
 • Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
 • Giấy ủy quyền;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.
 • Quý khách hàng chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

2 . Việt Luật đại diện làm các thủ tục thành lập doanh nghiệp

 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên của chúng tôi để ký nhận Dấu);
 • Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp.
3 . Gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Việt Luật
GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY
THỦ TỤC
GÓI CƠ BẢN
1.500.000 VNĐ
1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2. Thiết lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
3. Nộp hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh
4. Khắc dấu công ty
5. Tư vấn thủ tục thuế sau khi thành lập
GÓI A
2.200.000 VNĐ
1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2. Thiết lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
3. Nộp  hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Khắc dấu công ty
5. Tặng dấu chức danh
6. Cung cấp hồ sơ nội bộ và toàn bộ biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của công ty
7. Lập tờ khai thuế môn bài
8. Tư vấn về pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 01 năm
9. Lập sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên:
- Giải trinh với cơ quan thuế
- Tư vấn in hóa đơn
 
GÓI B
3.500.000 VNĐ
1.Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2.Thiết lập hồ sơ Đăng ký thành lập doanh nghiệp
3.Nộp hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4.Khắc dấu công ty
5.Tặng dấu chức danh
6.Cung cấp hồ sơ nội bộ và toàn bộ biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của công ty
7.Lập tờ khai thuế môn bài
8.Tư vấn về pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 01 năm 
9.Lập sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên 
10.Tặng biển công ty
11.Tư vấn mở tài khoản ngân hàng
12.Đăng báo bố cáo thành lập doanh nghiệp :
- Giải trình với cơ quan thuế
- Tư vấn in hóa đơn
GÓI C
(Gói tốc độ)
5.500.000 VNĐ
1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2. Thiết lập hồ sơ Đăng ký thành lập doanh nghiệp
3. Nộp hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Khắc dấu công ty 
5. Tặng dấu chức danh
6. Cung cấp hồ sơ nội bộ và toàn bộ biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của công ty
7. Lập tờ khai thuế môn bài
8. Tư vấn về pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 01 năm  
9. Lập sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên  
10. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng :
- Giải trình với cơ quan thuế
- Tư vấn in hóa đơn
 
GÓI D
(Gói siêu tốc độ)
7.700.000 VNĐ 
1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2. Thiết lập hồ sơ Đăng ký thành lập doanh nghiệp
3. Nộp hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Khắc dấu công ty 
5. Tặng dấu chức danh
6. Cung cấp hồ sơ nội bộ và toàn bộ biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của công ty
7. Lập tờ khai thuế môn bài
8. Tư vấn về pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 01 năm  
9. Lập sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên  
10. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng :
- Giả trình với cơ quan thuế
- Tư vấn in hóa đơn
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp :
Quý khách hàng chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
ho-so-thanh-lap-cong-ty
Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.
Đến với Việt Luật quý khách "KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI" 
Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
 • Hà Nội liên hệ: 0985.989.256 Ms. Liên (Email: vietluat126@gmail.com)
 • TP.HCM liên hệ: 0969.522.622 Mr. Sơn để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra giải pháp đăng ký bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp uy tín - giá rẻ ưu đãi lớn nhất trên toàn quốc.