Wednesday, 8 April 2015

Nội dung đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Việt Luật tư vấn thủ tục xin cấp dự án đầu tư tại Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau .
dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

1) Nội dung thẩm định dự án đầu tư:
Các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước phải được thẩm định về:
+  Sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn
+  Chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia (nếu có)
+  Các ưu đãi hỗ trợ của nhà nước mà dự án dầu tư có thể được hưởng theo quy chế chung
+  Phương án công nghệ và quy mô sản xuất, công suất sử dụng
thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh +  Phương án kiến trúc, việc áp dụng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng
+  Sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, kế hoạch tái định cư (nếu có)
+  Phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động và các vấn đề xã hội của dự án
+  Các vấn đề rủi ro của dự án có thể xảy ra trong quá trình thực hiện làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư
+  Đánh giá tổng thể về tính khả thi của dự án.
Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh còn phải thẩm định các điều kiện tài chính, giá cả, hiệu quả đầu tư và phương án hoàn trả vốn đầu tư của dự án.

2) Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư:
a) Đối với các dự án nhóm A :
+  Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành, các Bộ, địa phương có liên quan. Tuỳ theo yêu cầu cụ thể đối với từng dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể mời các tổ chức và chuyên gia tư vấn thuộc các Bộ khác có liên quan để tham gia thẩm định dự án.
+  Đối với các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, tổ chức cho vay vốn thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ trước khi trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
thủ tục làm sổ đỏ b) Đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dung do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước :
+  Người có thẩm quyền quyết định đầu tư sử dụng cơ quan chuyên môn trực thuộc đủ năng lực tổ chức thẩm định, có thể mời cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành khác có liên quan để thẩm định dự án:
+  Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định đầu tư nhóm B
+  Ủy ban Nhân dân các quận huyện quyết định các dự án đầu tư có mức vốn từ 5 tỷ đồng trở xuống, sử dụng nguồn vốn Ngân sách thành phố phân cấp cho Quận huyện quản lý.
+  Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư phê duyệt các dự án đầu tư nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước
+  Giám đốc Sở Địa Chính – Nhà đất phê duyệt các dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn cho thuê nhà sở hữu nhà nước
+  Giám đốc Sở Giao thông công chánh phê duyệt các dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn bảo đảm giao thông.

3) Biện pháp thẩm định:
+  Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào từng loại dự án, cơ quan quyết định đầu tư thẩm định, đồng thời gởi công văn đến các sở ngành khi có nhu cầu cần xác định về nội dung có liên quan đến công tác thẩm định.
+  Các Sở Ban ngành có trách nhiệm xem xét và phát biểu ý kiến bằng văn bản gởi cho cơ quan thẩm định theo thời gian quy định.
+  Trong trường hợp nội dung dự án không phức tạp hoặc cơ quan thẩm định có đủ thông tin và điều kiện để đánh giá nội dung dự án, cơ quan thẩm định có thể không phải lấy ý kiến các ngành trong quá trình thẩm định nhưng phải nêu rõ việc này trong báo cáo thẩm định.
+  Trong quá trình thẩm định, nếu xét thấy cần thiết, cơ quan thẩm định được tổ chức họp tư vấn để thẩm định dự án.

thủ tục thành lập doanh nghiệp 4) Thời gian thẩm định:
+  Các dự án đầu tư thuộc nhóm A : thời hạn thẩm định không quá 60 ngày làm việc.
+  Các dự án đầu tư thuộc nhóm B : thời hạn thẩm định không quá 25 ngày, trong đó thời gian thẩm định tại Sở Kế hoạch Đầu tư không quá 15 ngày làm việc.
+  Các dự án đầu tư thuộc nhóm C : thời hạn thẩm định không quá 15 ngày làm việc (gồm 7 ngày hỏi ý kiến các Sở ngành nếu có).

5) Nội dung Quyết định đầu tư
Nội dung quyết định đầu tư bao gồm :
+  Mục tiêu đầu tư;
+  Xác định chủ đầu tư;
+  Hình thức quản lý dự án;
thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh +  Địa điểm, diện tích đất sử dụng, phương án bảo vệ môi trường và kế hoạch tái định cư và phục hồi (nếu có);
+  Công nghệ, công suất thiết kế, phương án kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật và cấp công trình;
+  Chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia (nếu có);
+  Tổng mức đầu tư;
+  Nguồn vốn đầu tư, khả năng tài chính và kế hoạch vốn của dự án;
+  Các ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước mà dự án đầu tư có thể được hưởng theo quy chế chung;
+  Phương thức thực hiện dự án. Nguyên tắc phân chia gói thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu. Dự án nhóm C phải lập ngay kế hoạch đấu thầu, dự án nhóm A, B có thể lập kế hoạch đấu thầu sau khi có quyết định đầu tư;
+  Thời gian xây dựng và các mốc tiến độ triển khai chính của dự án.
+  Thời hạn khởi công (chậm nhất), thời hạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng (chậm nhất)
+  Mối quan hệ và trách nhiệm các Bộ, ngành, địa phương có liên quan (nếu có). Hiệu lực thi hành.
Thông tin tư vấn khác tại Việt Luật :
Thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam 
Dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp 
Thành lập công ty con Hoàng Mai
Thông tin liên hệ
Công ty tư vấn Việt Luật 
Số 126 - Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
Email:congtyvietluathanoi@gmail.com
Hotline : 0965 999 345 - 0938 234 777 

Thủ tục thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

Công ty tư vấn Việt Luật tư vấn thủ tục thành lập công ty liên doanh nước ngoài tại Việt Nam , nội dung cụ thể gói dịch vụ của chúng tôi như sau :
tu-van-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-lien-doanh-ha-noi

1. Tư vấn pháp lý ban đầu:
+ Tư vấn mô hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh
+ Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư
+ Tư vấn quy định Pháp Lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án
+ Tư vấn quy định Pháp Lý về thuế
+ Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi đầu tư
+ Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;
+ Tư vấn quy định Pháp lý khác có liên quan;
+ Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);
+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).
2. Dịch vụ cung cấp, bao gồm:
+ Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị cấp phép đầu tư, Soạn thảo danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.
+ Đại diện cho khách hàng làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan
+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp
+ Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư
+ Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền
+ Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty
+ Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp
+ Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email)
+ Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông/thành viên, Thông báo lập sổ cổ đông/thành viên…;
+ Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.
Chi phí thành lập công ty liên doanh : 1.500 USD ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )
Tham khảo :
Xin cấp giấy phép kinh doanh Gas
Tư vấn tách doanh nghiệp nhanh 
Thành lập công ty con
Thông tin liên hệ 
Công ty tư vấn Việt Luật
Số 126 - Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội 
Email:congtyvietluathanoi@gmail.com
Hotline : 0965 999 345 - 0938 234 777 

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Việt Luật tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau :
thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

1. Cơ sở pháp lý;
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam
2. Điều kiện cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
3. Các trường hợp không cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
4. Hồ sơ Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài bao gồm
5. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam của Việt Luật

CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2006/NĐ-CP.
- Thông tư 133/2012/TT-BTC ngày 13/08/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.”
thủ tục thành lập doanh nghiệp  Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:
1. Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
2. Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
Các trường hợp không cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài:
1. Công ty nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu trên.
2. Công ty nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

 HỒ SƠ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm,
3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
4. Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.
5. Bản sao Chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đứng đầu văn phòng đại diện.
6. Hợp đồng thuê nhà.
7. Thư ủy quyền cho do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh Lưu ý: Các giấy tờ quy định tại điểm 2, 3, 4 phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự cửa Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam của Việt Luật :
 Để thuận tiện cho khách hàng khi làm thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, Việt Luật cung cấp cho khách hàng dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam trọn gói nhanh chóng với chi phí dịch vụ tiết kiệm nhất. Khách hàng tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Luật sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như
- Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam như: Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành; Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;....
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ Việt Luật sẽ tiến hành soạn hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam cho khách hàng;
- Đại diện lên cơ quan Nhà nước nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng
- Đại diện nhận kết quả là Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài cho khách hàng;
- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
NHỮNG LỢI ÍCH KHI LÀM DỊCH VỤ THÀNH LẬP VP ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT LUẬT
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập văn phòng đại diện:
Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến vấn đề thành lập, quản lý văn phòng như:
- Tư vấn các điều kiện để Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài;
- Tư vấn Thủ tục Thành lập văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ cần thiết để Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài;
- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh khi Văn phòng đại diện đi vào hoạt động;
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài như:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Luật sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài cho khách hàng;
- Đại diện lên cơ quan Nhà Nước để nộp Hồ sơ đăng ký Thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho khách hàng;
- Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;
- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:
Sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:
- Tư vấn những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động
- Tư vấn quản lý nhân lực, hợp đồng lao động;
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua website:
- Tư vấn miễn phí qua yahoo chat, email, website của công ty.
Chi phí thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam : 500 USD ( Bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )
Tham khảo các dịch vụ khác tại Việt Luật :
Thủ tục thay đổi vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân
Dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp 
Thông tin liên hệ
Công ty tư vấn Việt Luật
Số 126 - Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
Email: congtyvietluathanoi@gmail.com