Friday, 10 June 2016

Những nội dung liên quan đến thủ tục thông báo hóa đơn sai

Những nội dung pháp lý liên quan đến thông báo hóa đơn bị sai và các phương án được giải trình theo quy định cụ thể như sau:

tu-van-lien-quan-hoa-don
Tham khảo thêm các nội dung tư vấn khác tại Việt Luật :
Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
Thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam
1. Cơ sở pháp lý:
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
2. Luật sư tư vấn:
Trường hợp của bạn do thông báo phát hành hóa đơn lần 1 của bạn bị sai sót vậy bạn có thể làm hồ sơ điều chỉnh lại thông báo phát hành hóa đơn ban đầu
Vậy đối với trường hợp của công ty anh khi trên thông báo phát hành hóa đơn có ghi sai cần điều chỉnh lại và nộp lại thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan thuế.
Về hồ sơ cần thực hiện những hồ sơ sau đây:
- Lập bản giải trình về sai sót trên thông báo phát hành hóa đơn đã lập lần 1
- Làm lại thông báo phát hanh hóa đơn lần 1
- Photo tờ thông báo phát hành hóa đơn làm sai
- Giấy tờ chứng minh đi kèm đơn giải trình để cơ quan thuế đối chiếu ( Hợp đồng đặt in hóa đơn lần 1, Biên bản thanh lý hợp đồng đặt in )
Mọi vướng mắc hãy liên hệ trực tiếp các chuyên viên tư vấn của Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất.
Email liên hệ : congtyvietluathanoi@gmail.com

0 comments:

Post a Comment