Friday, 10 June 2016

Hướng xử lý hóa đơn bị sai

huong-xu-ly-hoa-don-bi-sai
Những vấn đề cần xử lý theo quy định thuế cụ thể như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
2. Luật sư tư vấn:
Theo hướng dẫn tại khoản 5 điều 10 về quy định chung về khai thuế như sau:
" 5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế...
b) Hồ sơ khai bổ sung...
c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế..."
Vậy trường hợp này bên khách hàng của bạn có kê khai sai hóa đơn GTGT mà bên cơ quan bạn đã hủy vậy trong trường hợp này bên họ sẽ có trách nhiệm phải điều chỉnh lại kê khai của mình để làm giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ. Trường hợp này bên bạn đã hủy hóa đơn với cơ quan thuế thì không thể khôi phục lại được. Bạn có thể làm 1 thông báo dạng văn bản có chữ ký đóng dấu của công ty bạn để thông báo về việc hóa đơn đã hủy cho phía đối tác để họ biết và biên pháp xử lý và trách nhiệm như thế nào thì bên đối tác sẽ phải tự chịu trách nhiệm vì công ty bạn đã có trách nhiệm thông báo trước thời hạn cơ quan thuế thanh kiểm tra.
Nếu bạn gặp phải vướng mắc về các thủ tục hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để ơó tư vấn tốt nhất.
Hotline: 043 997 4288/ 0965 999 345

0 comments:

Post a Comment