Sunday, 23 February 2014

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn Việt Luật tự hào là nhà cung cấp dịch vụ thành lập công ty  hàng đầu Việt Nam, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thành lập công ty,luôn đảm bảo sự hài lòng với tất cả khách hàng hợp tác và làm việc cùng chúng tôi.
dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp
ảnh minh họa : thành lập doanh nghiệp
Theo luật Doanh nghiệp 2005:
Thủ tục thành lập công ty
1. Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.
4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Dưới đây quy trình và bảng giá các gói dịch vụ thành lập công ty của công ty Việt Luật cung cấp:
Gói thành lập công ty
Thủ tục
Thời gian
GÓI CƠ BẢN
980.000 VNĐ
1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2. Thiết lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
3. Nộp hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh
4. Khắc dấu công ty
5. Tư vấn thủ tục thuế sau khi thành lập

12 Ngày
GÓI A
2.000.000 VNĐ
1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2. Thiết lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
3. Nộp  hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Khắc dấu công ty
5. Tặng dấu chức danh
6. Cung cấp hồ sơ nội bộ và toàn bộ biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của công ty
7. Lập tờ khai thuế môn bài
8. Tư vấn về pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 01 năm
9. Lập sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên
-Giải trình với cơ quan thuế
--Tư vấn đặt in hóa đơn

12 Ngày
GÓI B
3.500.000 VNĐ
1.Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2.Thiết lập hồ sơ Đăng ký thành lập doanh nghiệp
3.Nộp hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4.Khắc dấu công ty
5.Tặng dấu chức danh
6.Cung cấp hồ sơ nội bộ và toàn bộ biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của công ty
7.Lập tờ khai thuế môn bài
8.Tư vấn về pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 01 năm 
9.Lập sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên 
10.Tặng biển công ty
11.Tư vấn mở tài khoản ngân hàng
12.Đăng báo bố cáo thành lập doanh nghiệp
           Giải trình với cơ quan thuế
         Tư vấn đặt in hoa đơn


10 Ngày
GÓI C
(Gói tốc độ)
5.500.000 VNĐ
1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2. Thiết lập hồ sơ Đăng ký thành lập doanh nghiệp
3. Nộp hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Khắc dấu công ty 
5. Tặng dấu chức danh
6. Cung cấp hồ sơ nội bộ và toàn bộ biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của công ty
7. Lập tờ khai thuế môn bài
8. Tư vấn về pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 01 năm  
9. Lập sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên  
10. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng 
         Giải trình với cơ quan thuế
         Tư vấn đặt in hoa đơn
5 Ngày
GÓI D
(Gói siêu tốc độ)
7.700.000 VNĐ
1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập doanh nghiệp
2. Thiết lập hồ sơ Đăng ký thành lập doanh nghiệp
3. Nộp hồ sơ theo dõi và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Khắc dấu công ty 
5. Tặng dấu chức danh
6. Cung cấp hồ sơ nội bộ và toàn bộ biểu mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của công ty
7. Lập tờ khai thuế môn bài
8. Tư vấn về pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 01 năm  
9. Lập sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên  
10. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng 
           Giải trình với cơ quan thuế
          Tư vấn đặt in hoa đơn1-3 Ngày nếu quý khách cần làm nhanh

BẢNG GIÁ TRỌN GÓI CÁC GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TYChúng tôi cam kết dịch vụ thành lập công ty tại Việt Luật là uy tín - chuyên nghiệp nhất tại Hà Nội. Ngoài ra Việt Luật sẽ nhiệt tình tư vấn giải đáp miễn phí các vấn đề liên quan tới thành lập công ty. Hotline:0985.989.256 Ms Liên

0 comments:

Post a Comment