Sunday, 2 October 2016

Xây dựng đề án về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, lĩnh vực quản lý trong việc xây dựng Đề án tổng thể về cơ sở vật chất, bộ máy cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, cũng chỉ đạo, cho ý kiến về những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng Đề án; kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện đề án.

Việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can là quy định mới của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và là một vấn đề phức tạp trong quá trình tổ chức thực hiện, liên quan trực tiếp đến công tác điều tra, xử lý tội phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

0 comments:

Post a Comment